کتابخانه الکترونیک آزاد www.pdfdoc.ir

Know more than past

آهنگ زيباي Self Control از Laura Branigan

 
ترانه زيباي Self Control از لورا برانيگان (laura branigan) به همراه متن و ترجمه
 دانلود ترانه :

http://laura-branigan-self-control-lyrics-mp3.kohit.net/_/52758

http://laura-branigan-gloria-mp3-download.kohit.net/_/681893

http://laura-branigan-self-control-mp3-download.kohit.net/_/890364

متن ترانه و ترجمه :

Oh the night is my world

آه، شب دنياي من است

City light painted girls

نورپردازي شهر و دختران رنگارنگ

In the day nothing matters

در روز هيچ چيز اهميت ندارد

It's the night time that flatters

اين شب است كه مرا گمراه مي كند

In the night no control

در شب كنترلي وجود ندارد(نمي توانم خودم را كنترل كنم)

Through the wall something breaking

آن سوي ديوار چيزي در حال شكست است

Wearing white as you're walking

و تو سفيد پوشيده اي در حاليكه قدم مي زني

Down the street of my soul

در خيابان روح من

You take myself you take my self control

تو مي گيري، تو كنترل مرا مي گيري

You got me living only for the night

تو مرا فقط براي زندگي در شب آفريده اي

Before the morning comes

قبل از اينكه صبح بيايد

A story's told

يك داستان گفته شد

You take myself you take my self control

تو مي گيري، تو كنترل مرا مي گيري

Another night, another day goes by

يك شب ديگر، يك روز ديگر مي رود با اين خيال كه

I never stop myself to wonder why

من هيچ وقت پايان نمي دهم به اينكه در شگفت باشم كه چرا

You help me to forget to play my role

تو به من كمك مي كني كه من نقشم را فراموش كنم

You take myself you take my self control

تو مي گيري، تو كنترل مرا مي گيري

I, I live among the creatures of the night

من، من در ميان مخلوقات شب زندگي مي كنم

I haven't got the will to try and fight

من هنوز خواست و اراده براي تلاش و نبرد را به دست نياورده ام...

Against a new tomorrow

... در برابر يك فرداي جديد

So I guess I'll just believe it

بنابر اين من گمان مي كنم من فقط باور خواهم داشت كه...

That tomorrow never comes

... كه فردا هيچ وقت نخواهد آمد

I say night I'm living in the forest of my dream

من مي گويم شب، من در جنگل روياهايم زندگي مي كنم

I know the night is not as it would seem

من مي دانم كه شب آنطور نيست كه به نظر مي رسد

I must believe in something

من بايد ايمان داشته باشم به بعضي چيزها

So I'll make myself believe it

پس من خودم را واداربه اين باور مي كنم...

That this night will never go

... كه اين شب هيچ گاه نخواهد رفت

Ohoho, ohoho,ohoho, ohoho Ohoho...


Oh the night is my world

آه، شب دنياي من است

City light painted girls

نور پردازي شهر و دختران رنگارنگ

In the day nothing matters

در روز هيچ چيز برايم مهم نيست

It's the night time that flatters

اين شب است زماني كه مرا گمراه مي كند


I, I live among the creatures of the night

من، من در ميان مخلوقات شب زندگي مي كنم

I haven't got the will to try and fight...

من هنوز ميل و اراده براي تلاش و نبرد را به دست نياورده ام...

Against a new tomorrow

در مقابل فردايي جديد

So I guess I'll just believe it

پس گمان مي كنم من فقط باور خواهم داشت...

That tomorrow never knows

... كه فردا هيچ وت نخواهد فهميد


I say night I'm living in the forest of my dream

من مي گويم شب، من در جنگل روياهايم زندگي مي كنم

I know the night is not as it would seem

مي دانم كه شب آنطور نسيت كه به نظر مي رسد

I must believe in something

من بايد ايمان داشته باشم به چيزهايي

So I'll make myself believe it

بنابراين خودم را وادار به اين باور مي كنم كه...

That this night will never go

... كه اين شب هيچگاه نخواهد رفت

Ohoho, ohoho, ohoho, ohoho Ohoho...

You take my self, you take my self control

تو در اختيار مي گيري مرا، تو در اختيار مي گيري كنترل مرا


زندگي نامه لورا برانيگان :

لورا برانیگن[۱] (به انگلیسی: Laura Branigan) (۳ آگوست ۱۹۵۷ -۲۶ اوت ۲۰۰۴[۲]) برندهٔ جایزهٔ گرمی آمریکا در سال ۱۹۸۳ خوانندهٔ موسیقی پاپ آمریکایی بود.

آهنگ «سلف کنترل» (Self control) وی در سطح جهان (از جمله در ایران[نیازمند منبع]) دارای شهرت بسیاری گردید.

وی در ۲۶ اوت ۲۰۰۴ بدلیل عارضهٔ آنوریسم مغزی درگذشت.

لورا برانيگان در ويكي پديا

Laura Branigan in wikipedia

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم خرداد ۱۳۸۹ساعت 9:2  توسط Ethanol  |